Produktet ble lagt til i handlekurven din.

I en nødsituasjon....

En nødsituasjon kan oppstå plutselig. Du vet ikke når den inntreffer, eller hvem som blir rammet. Du kan bli utsatt for vær som båten - eller du selv - ikke er kapabel til å håndtere. En om bord kan bli akutt syk, få alvorlig skade, brann kan oppstå med videre.

Dersom en nødsituasjon oppstår, kan folk bli grepet av panikk, noen blir handlingslammet mens andre er iskalde og tenker rasjonelt. Når det drar seg alvorlig til, gjelder det så raskt som mulig å få varslet om hjelp. Når livet til dine kjæreste står på spill, det er da du (eller den som håndterer nødsituasjonen om bord) må handle raskt og rasjonelt. Er du forberedt på det? Hva gjør du hvis det oppstår en brann om bord i båten din? Hva gjør mannskapet ditt om du får et illebefinnende? Hva gjør du om du er i kajakk og det plutselig begynner å blåse kraftig samtidig som du er langt fra land? Har du tenkt gjennom scenarioene som kan oppstå i din båt?

Vi i Telenor Kystradio ønsker å få deg til å tenke gjennom de scenarioene som kan oppstå om bord i din båt, og får deg til å legge en plan for hvordan du og mannskapet ditt skal håndtere situasjonen hvis et av scenarioene inntreffer. Våre aller beste råd er derfor:
1.    Tenk gjennom alle situasjoner som kan oppstå om bord, som kan skape fare for liv og helse. Legg en plan for hvordan du skal løse disse ulike situasjonene. Gå i detalj; Hvordan varsler du om hjelp, hvordan løser du situasjonen? Har du alle de hjelpemidlene du trenger, for eksempel drivanker, brannteppe, røykvarsler, redningvester, brannslukkingsapparat, VHF-radio?
2.    Involver mannskapet ditt i planene, og lær dem opp. Gjenomfør øvelser (gjerne i stua men helst i båten) og la mannskapet ditt bli kjent med VHF-radioen og hvordan den virker. La alle om bord kalle opp en kystradiostasjon.
3.    Ha skilt med båtens navn, kallesignal og MMSI-nummer samt nødprosedyre oppslått ved radiostasjonen. Du husker ikke dette når det drar seg til....
4.    Når dine nærmeste er i umiddelbar livsfare, kommer desperasjonen, og evnen til å håndtere situasjonen blir kanskje ikke optimal. Hør på dette utdraget av VHF-kommunikasjon mellom US Coast Guard og en person som opplever at partneren ikke kommer opp etter endt dykk. Du kan føle på kroppen den desperasjonen vedkommende har, når han ser at sin partner ikke kommer opp etter endt dykk.

Se utdraget

 

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.