Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hjelp i en nødsituasjon

MAYDAY MAYDAY MAYDAY......

Det har dratt seg skikkelig til og du har akutt behov for hjelp! Kanskje er du litt rusten på bruk av VHF-radioen, men denne er din beste venn når du skal formidle rop om hjelp i en nødsituasjon.

Hvordan formidler du behov for hjelp i en nødsituasjon? Når du kommer i en nødsituasjon, har du behov for all hjelp du kan få, raskest mulig! Det får du ved å gjøre følgende;

1) Trykk inn DISTRESS-knappen og hold inne i 3-5 sekunder inntil alarm er sendt.
    Kystradiostasjonen vil sende kvittering på alarmen, og VHF-radioen går over til kanal 16.

2) Les ut nødkall etterfulgt av nødmelding;
        Nødkall; MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY, dette er <båtens navn> x 3, <båtens kallesignal>, <båtens MMSI-nummer>

 3) Nødmelding; MAYDAY, <båtens navn>, <båtens kallesignal>, <båtens MMSI-nummer>, <din posisjon>, <hva slags nød du er i>, <hvilken hjelp behøves> og <antall personer om bord og øvrige viktige opplysninger>.

Du vil nok neppe huske alt dette i en nødsituasjon. Ha derfor nødprosedyren oppslått i båten. Du kan laste ned nødprosedyren på hjemmesiden til Telenor Kystradio.

Nødprosedyre

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.