Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hva med dine maritime kunnskaper – Quiz

Er du en trygg og sikker båtfører? - test månedens Maritim Quiz

Her kan du teste ut dine maritime kunnskaper og VINNE solid orginal Leatherman Multiverktøy

Maritim Quiz består av 10 spørsmål. Vanskelighetsgraden kan variere. Svarende finner du på: www.maritimradio.no

Kunnskap øker sikkerheten til sjøs!

Konkurranseregler

Konkurransen starter den 1. i hver måned og avsluttes siste dag hver måned. Det er lov å delta flere ganger pr. måned. Alle aldersgrenser kan delta. Vinneren som har bestått Maritim Quiz blir kontaktet pr mail eller telefon

0 – 4 poeng: IKKE BRA. Les læreboka «Mayday» eller andre SRC/VHF pensumhefter, før du tar deg en tur på sjøen.
5 – 9 poeng: BRA. Oppdater likevel kunnskapene dine før du tar deg en tur på sjøen.
10 poeng: TOPP. Vi ønsker deg en hyggelig tur på sjøen og trygg seilas!

Premie

- Leatherman Multiverktøy
- VHF hefte
- Kaffekrus

VINNERE i april

- Kjell Knutsen, Sandnes
- Henriette Dahl Storm, Oslo
- Eystein Kylland, Mjøndalen

TA TESTEN HER

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.