Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Foreta VHF-radiosjekk og bli med i trekningen av et gavekort!

En viktig del av sikkerhetssjekken om bord er sjekk av VHF-anlegget. Her får du vite hvordan du gjør det, og du er også med i trekningen av et gavekort hvis du gjennomfører VHF-radiosjekken.

Er du i full gang med båtpussen, eller har du allerede båten på vannet? Kanskje har du båten ute hele året? Uansett er det viktig å gjennomføre periodisk sjekk av sikkerhetsutstyret om bord, herunder VHF-radioen. Hvordan sjekker du denne? En enkel måte å gjøre dette på, er å foreta et oppkall til nærmeste kystradiostasjon. Ta en titt på kanalplanen til Telenor Kystradio, og finn en antenne (kanal) som er et stykke unna der du er. Får du kontakt med kystradiostasjonen på denne kanalen? Ikke? Prøv med en antenne (kanal) som ligger nærmere deg. På denne måten får du et inntrykk av rekkevidden til VHF-radioen. Merk at fjell og landskap spiller en rolle i forhold til rekkevidden.

Alle som gjennomfører VHF-radiosjekk mot en kystradiostasjon i perioden 01.05 - 30.06 er med i trekningen av et gavekort på 2.000,- som du kan benytte i vår nettbutikk. Først og fremst bør du imidlertid gjøre dette for din og dines trygghet, da VHF-radioen din kan berge både liv og verdier hvis det drar seg til. Vårt tips er å bruke VHF-radioen jevnlig når du er på sjøen. Da vet du at den virker, og du holder kompetansen på bruk av VHF-radioen ved like.

Slik gjennomfører du en VHF-radiosjekk;

1) Først finner du en egnet arbeidskanal til kystradiostasjonen, for eksempel kanal 81. Still inn radioen på kanal 81. Juster støysperren (squelchen) slik at denne er riktig innstilt. Juster volumet.

2) Lytt på kanalen. Er den ledig?

3) Anrop kystradiostasjonen, for eksempel "Tjøme Radio, Tjøme Radio, Tjøme Radio, dette er Anna, Anna, Anna Lima India 7064, kanal 81". Du får da en respons, typisk "Tjøme Radio svarer Anna". Så sier du "Hei, ønsker å foreta en VHF-radiosjekk". Kystradiostasjonen vil så respondere på dette. Når samtalen er over, sider du for eksempel "Tusen takk. Ønsker dere en fin dag videre".

Så enkelt er det!

 

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.