Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Nødpeilesender og nytt system – Vil berge liv

Hovedredningssentralen (HRS) i Nord-Norge er nå med på, å teste ut neste generasjon nødpeilesendersystem. System har fått navnet MEOSAR og har som oppgave å detektere og posisjonere nødalarmer fra skip, fly og personlige nødpeilesendere.

MEOSAR systemet

Det nye systemet består av en nødpeilesender (dagens nødpeilesendere vil virke i det nye systemet). Nødpeilesenderen sender ut nødsignaler, som mottas av MEOSAR satelitter.

MEOSAR vil kombinere det beste av GEOSAR og LEOSAR satellittene. Tilnærmet kontinuerlig deteksjon og lokalisering av nødalarmer fra EPIRB, nær 100 % tilgjengelighet, mer nøyaktig posisjonering enn nåværende system og fortsatt global dekning. Dessuten fullt ut kompatibelt med dagens og fremtidens EPIRB! Signalene vil, som nå, bli rutet videre til til en redningssentral, f.eks. Hovedredningssentralen i Bodø.
Fremtidens MEOSAR system har som mål å detektere og posisjonere signalet i løpet av svær kort tid. (Ca 1 min)MEOSAR antas å være i full operativ drift rundt 2019.

- Hvem kan bruke dette

De fleste fartøy som er underlagt GMDSS systemet har krav tilsatellitt EPIRB og vil automatisk kunne bruke det nye systemet når det taes i bruk .
I tillegg vil alle fly som har krav til nødpeilesender, samt personlige nødpeilesendere, også automatisk bruke systemet.

Systemet blir en forbedring fra dagens standard.

Mer informasjon

Artikkel og video, NRK Nordland. Les mer

03.07.2020
Sjøfartsdirektoratet foreslår krav til høyhastighetsbevis og bruk av automatisk nødstopp

Sjøfartsdirektoratet foreslår å innføre høyhastighetsbevis for førere av fritidsbåt og krav til bruk av automatisk nødstoppmekanisme i fritidsfartøy når båten navigeres i hastighet over 15 knop.

08.06.2020
Closure of Fleet 77 and Swift 64 services

The planned End-of-Life (EOL) dates for Fleet 77 and Swift 64 are: Service EOL DATE* Fleet 77 01 December 2020 Swift 64 31 December 2020

20.03.2020
Sertifisering av fiskefartøy 8-15 meter under koronapandemien

(20.03.2020) Grunna den pågåande koronapandemien har styresmaktene både nasjonalt og lokalt lagt strenge avgrensingar på reiseaktivitet. Det er og gitt råd om å minimere kontakt med andre menneske for å i størst mogleg grad kunne avgrense spreiinga av smitte. Dette gjer det vanskelegare å utføre inspeksjonar på fartøy.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldigheten på personlige sertifikat

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har på grunn av utfordringer i forbindelse med koronaviruset, besluttet å gi en generell forlengelse av gyldigheten på personlige sertifikat i en periode fremover.

16.03.2020
Sjøfartsdirektoratet forlenger gyldighet av sertifikater og fartøyinstruks

(12.03.20) Sjøfartsdirektoratet har bestemt at sertifikater og fartøyinstrukser som har forfall før 12. juni 2020 forlenges 3 måneder uten nærmere godkjenning fra direktoratet.

11.03.2020
Sjøfartsdirektoratet iverksetter tiltak knyttet til koronaviruset

Sjøfartsdirektoratet innfører en rekke tiltak for å sikre at vi kan gjennomføre samfunnsoppdragene våre knyttet til sikkerhet til sjøs.

06.09.2019
To nye HF basestasjoner vil gi HF-dekning i de nordligste havområdene

Statsråden for samfunnssikkerhet har besluttet å etablere to nye basestasjoner for å gi god nok HF-dekning i de nordligste havområdene. Målet er å ha basene operative allerede neste år.

22.08.2019
Endelig en ny godkjent aeronautisk nødradio

Etter år uten, leveres det igjen en godkjent håndholdt aeronautisk VHF AM radio. Denne typen radio er et krav på SOLAS og EU passasjerskip, og skip som kommer inn under Polarkoden.