Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Informasjon til forhandlere

Forhandlere av VHF-radio, VHF-radioutstyr og annet maritimt (nød-)radioutstyr har som regel det samme utgangspunktet som Telenor Kystradio; Å bidra til trygghet og hygge på sjøen gjennom å selge maritimt radioutstyr kombinert med SRC/VHF-sertifikat og lisens, noe som igjen utgjør et hele for kunden.

Det er viktig for Telenor Kystradio at forhandlere av maritimt radioutstyr besitter kompetanse knyttet til bruken av dette, herunder behov for lisens og SRC/VHF-sertifikat, siden kunden uten dette i liten grad kan gjøre nytte av investeringen i maritimt radioutstyr som gjøres.

På denne siden er det derfor gitt informasjon som gir forhandlerne innsikt i kombinasjonen maritimt radioutstyr, lisens og SRC/VHF-sertifikat, og dette vil også være kjøpsargumentasjon overfor kunde.

En VHF-radio gir primært verdi for brukeren dersom vedkommende skaffer seg kunnskaper om bruk og innsikt i hva VHF-radioen kan brukes til herunder hvilke tjenester Telenor Kystradio kan tilby. I motsatt fall er det fare for at kjøpet av VHF-radioen over tid oppfattes som en mislykket investering siden man i liten får brukt den til noe fornuftig.

Videre har jevnlig bruk av VHF-radioen et vesentlig sikkerhetsaspekt i seg; Erfaring tilsier at det man ikke bruker i det daglige/jevnlige, ei heller vil brukes ved nød og assistanse.

Hvordan tegne lisens og gjennomføre SRC/VHF- eksamen?

Lisens kan tegnes ved hjelp av «lisens i butikk» eventuelt at kunden oppretter egen bruker og logger seg inn på Norsk Maritimt System (NMS) og tegner dette selv. Merk at VHF-radioer med DSC må få utstedt MMSI-nummer innlagt for at DSC inkludert DISTRESS skal fungere. For å logge seg inn på NMS; gå inn på hjemmesiden til Telenor Kystradio – www.kystradio.no - og velg selvbetjeningsløsning. Kunden kan opprette bruker på Telenor minesider (https://www.telenor.no/privat/minesider/logginnfelles.cms?skin=telenor ). Dette er kostnadsfritt og uforpliktende. Med denne brukeren logger vedkommende seg inn på NMS, og kan tegne lisens.

SRC/VHF-eksamen ble våren 2014 endret til primært å fokusere på praktisk VHF-kunnskap, og gir verdifull kunnskap om praktisk bruk av VHF-radio til sjøs. Eksamen er rigget vel så mye som en læringsprosess som en eksamen, og den gir derfor stort utbytte i forhold til kompetanse på HVORDAN VHF-radio fungerer (funksjonelt) og HVA VHF-radioen kan brukes til inkludert tjenester fra Kystradioen. Eksamen består av 35 avkrysningsspørsmål og 5 spørsmål som skal besvares ved hjelp av en VHF-simulator. Denne simulatoren kan man øve seg på via Telenor Kystradio sine hjemmesider, og det er 5 av disse oppgavene man får på eksamen. Mer informasjon om SRC/VHF-eksamen finner du her.

 

Hvorfor VHF-radio om bord i båten? Hvorfor SRC-VHF- sertifikat og lisensabonnement?

Med VHF-radio om bord i båten, vil man få tilgang til kystradioens tjenester og den sikreste kommunikasjonskanalen til sjøs.

Lisens gir deg en rekke fordeler man ikke oppnår med mobiltelefon eller andre kommunikasjonskanaler;

SRC/VHF-eksamen gir god kunnskap om hvordan ovennevnte gjøres i praksis.

Viktig når man er på sjøen

Gjør man dette, vil man ha mye større glede av VHF-radioen din, man er kjent med radioen i tilfelle behov for assistanse eller i nød, og man holder kunnskapen ved like.

Nå vil det være forskjell på VHF-radiobruken hvis man er havkajakkpadler, fritidsfisker, familie på tur i daycruiser, seilere, dykkere, familie i cabincruiser osv. På hjemmesiden til Telenor Kystradio er det mer info om eksempler på VHF-radiobruk for ulike VHF-radiobrukere til sjøs, se Hvorfor DU bør ha VHF-radio.

Sammen er vi opptatt av at kunden får maksimalt ut av sin investering, og det er derfor viktig at forhandlere også gir råd om bruk, i tråd med Telenor Kystradio sitt syn!