Produktet ble lagt til i handlekurven din.

SRC/VHF-sertifikat

Short Range Certificate (SRC), er den internasjonale betegnelsen på det som før ble kalt VHF-sertifikat.

SRC kreves for å kunne betjene VHF-radio m/DSC (Digital Selective Call) ombord på visse yrkesfartøy (det er Sjøfartsdirektoratet gjennom forskrifter som bestemmer hvilke krav til sertifikater som skal gjelde for ulike kategorier fartøyer). For bruk av VHF uten DSC (f.eks. livbåt- og MOB båtmannskap, kranfører offshore m.m.), samt internkommunikasjon ved bruk av VHF om bord i skip, vil også det gamle VHF-sertifikatet være gyldig.

Det er et internasjonalt krav at maritimt radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper for å utføre denne tjenesten. Radiooperatørsertifikat utstedes til personer som ved bestått prøve har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt for de ulike sertifikattypene. I Norge blir slike radiosertifikater utstedt av Telenor Kystradio.

Et radiooperatørsertifikat er bekreftelsen på at du har ervervet deg tilstrekkelige kunnskaper om bruk av utstyr og forståelse av systemer som inngår i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). ROC og GOC krever deltakelse på kurs, mens SRC og LRC kan oppnås som privatist. Telenor Kystradio har inngått samarbeid med en rekke institusjoner som tilbyr kurs. Enkelte kurs er også nettbaserte. For å tilegne seg de nødvendige kunnskaper, og ikke minst praktisk bruk av VHF utstyr, anbefales det at man deltar på et kurs. 

SRC/VHF-kursleverandører

SRC/VHF-eksamen avlegges ved å logge inn på Mine Sider, uavhengig av om du går på kurs eller gjennomfører selvstudium.
Telenor kystradio selger også et SRC-webkurs som inkluderer eksamen (alt i et).
Mer om SRC/VHF-eksamen finner du her:

Eksamensinformasjon