Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Tildeling av Maritime Radiolisenser

I følge Lov om elektronisk kommunikasjon og forskrift om konsesjon (lisens) er det pliktig å inneha lisens for maritimt radioutstyr om bord i fartøy. Bruk av internasjonale maritime frekvenser krever alltid relevant radiooperatørsertifikat.

Telenor Kystradio tildeler på vegne av norske myndigheter maritime radiolisenser for alle som skal benytte maritime frekvenser om bord i norske fartøy og offshoreinstallasjoner, samt til maritime skoler og radiofirmaer. Vi tildeler også lisenser for alle nødpeilesendere, unntatt lisens for bruk på land som tildeles av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Telenor Kystradio aktiverer og tildeler også lisens for alle norske maritime Inmarsat terminaler om bord i fartøy.

MMSI-nummer og kallesignal

Ved tegning av lisens, vil det bli utstedt et kallesignal og MMSI-nummer som knyttes til fartøyet. Inkludert i dette arbeidet er også oppdatering og ajourføring av det nasjonale Skipsradioregisteret. Skipsradioregisteret brukes også av Hovedredningssentralen og Sjøfartsdirektoratet, og oppdateringer blir sendt den Internasjonale Tele-Unionen i Genève.

Tegning av lisens

Skjema for tegning av lisens benyttes for alle typer yrkesfartøyer. Hvis fartøyet er registrert i NIS/NOR, har fartøyet fått tildelt kallesignal fra NIS/NOR. I så fall skal dette kallesignalet oppgis på skjemaet. Dersom fartøyet ikke er registrert i NIS/NOR, skal feltet for kallesignal være tomt (ikke utfylles). Merk at innsending av skjema ikke innebærer aktivering av Inmarsat terminal. Det må fylles ut et eget skjema for aktivering av Inmarsat terminaler, se Søknad om aktivering av Inmarsat terminal i menyen til venstre.

 Tegning av lisens

Tegning av midlertidig lisens

Midlertidig lisens er tidsbegrenset og kan benyttes i de tilfeller hvor det av forskjellige årsaker ikke er hensiktsmessig å tegne full lisens. Merk at midlertidig lisens kun er en tillatelse til å benytte frekvenser avsatt for maritimt bruk, og representerer ikke tillatelse til å utføre seiling med fartøyet. Henvendelser knyttet til til tillatelse for seiling (eventuell dispensasjon) må rettes til Sjøfartsdirektoratet og klassesleskapet bør involveres. Lisensen har en varighet på 3 mnd regnet fra utstedelse, og kan fornyes hvis ønskelig.

Tegning av midlertidig lisens

Endring av av innhold i lisensen (tekniske endringer)

 Endre lisens

Melding om eierskifte

 Melding om eierskifte

Oppsigelse av lisens

 Oppsigelse av lisens

Ved manuell saksbehandling beregnes et gebyr på NOK 150,-.
Bruk av webskjema ved tegning, endring og oppsigelse av lisens samt melding om eierskifte, medfører ikke saksbehandlingsgebyr.

Kontaktinformasjon til Lisensavdelingen

Tlf: 67 89 32 00
E-post: lisens@telenor.com

Postadresse:
Telenor Kystradio
Lisens og Sertifikat   
Postboks 800
1331 Fornebu

Besøksadresse:
Telenor Fornebu
Snarøyveien 30
1360 Fornebu