Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Informasjon til GMDSS-skoler

Alle skoler som underviser i fag som leder frem til de maritime radiosertifikatene ROC og GOC, må forholde seg til de til enhver tid gjeldende bestemmelser gitt av ITU-R Radioreglement samt IMO STCW-konvensjoner, ratifisert i norsk rett gjennom Sjøfartsdirektoratet sine forskrifter.

Telenor Kystradio har fått delegert myndighet fra Nærings- og fiskeridepartementet til å ivareta Norge sin administrering vedrørende ROC og GOC.

Alle institusjoner som underviser i GMDSS og som leder frem til eksaminering og utstedelse av GOC og ROC, må gjennomgå 5-årig revisjon utført av Telenor Kystradio. Innholdet i revisjonen beskrives i dokumentet «Revisjon».

Dokumentet «Evaluering» beskriver rutinen som etterleves vedrørende eksaminering og evaluering av kandidatens besvarelse.

Avvikling av eksaminering knyttet til ROC og GOC – kortfattet beskrivelse;

Før skriftlig og praktisk muntlig eksamen

Minst 3 uker før praktisk muntlig eksamen skal finne sted, må faglærer/instruktør sende bestilling på eksamen til sertifikatfunksjonen i Telenor Kystradio. Eget bestillingsskjema skal benyttes (se under). Denne sendes på e-post til sertifikat@telenor.com. Eksamensbestillinger uten fullt utfylt skjema vil ikke behandles. Det er avsenders ansvar å påse at alle felter er fylt ut. 

Avbestilling mindre enn 10 virkedager før dato for praktisk muntlig eksamen vil medføre et gebyr på 6.000,-  
Minimumsfakturering vil alltid være 4 kandidater.

Skjema for bestilling av ROC/GOC-eksamen

Etter mottatt bestilling vil sertifikatfunksjonen allokere sensor. Sensor tar kontakt med faglærer/instruktør for å avklare praktiske detaljer ved eksamineringen.

Faglærer/instruktør vil ca 2 dager før skriftlig eksamen finner sted, oversende skriftlig eksamen pr e-post til faglærer.

Skriftlig eksamen gjennomføres og det er faglærer/instruktør som administrerer dette. Faglærer/instruktør retter skriftlig eksamen, og setter karakter. Sensor fra Telenor Kystradio vil før praktisk muntlig eksamen gjennomføres, evaluere skriftlig eksamen.

Praktisk muntlig eksamen gjennomføres etter at skriftlig eksamen er avlagt. Etter avlagt eksamen skal følgende sendes til Telenor Kystradio pr e-post;

Kandidatens signatur påføres ETTER at sertifikatet er mottatt.

Ovennevnte sendes til sertifikat@telenor.com.

Det er utarbeidet emneplaner for GOC og ROC. Disse må etterleves av de institusjoner som underviser i GMDSS knyttet til GOC og ROC. Se «GOC Emneplan» og «ROC Emneplan» for mer informasjon.

Sjøfartsdirektoratet har publisert informasjon vedrørende krav til radiooperatører på mindre fartøyer:

Les mer her

Dokumenter

Evaluering
GOC Emneplan
Karakterliste
Klage og anke
Revisjon
Sertifiseringsprosess
Upartiskhet
ROC Emneplan

GOC/ROC søknadsskjema

SAR registreringsskjema

Kontakt oss

For hendvendelser om sertifikater, ta kontakt på:
Tlf: 67 89 32 00
E-post: sertifikat@telenor.com