Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Lisens, sertifikat, fornying og påtegning

Lisens, sertifikat, fornying og påtegning

Telenor Kystradio tildeler på vegne av norske myndigheter maritime radiolisenser for alle som skal benytte maritime frekvenser om bord i norske fartøy og offshoreinstallasjoner, samt til maritime skoler og radiofirmaer. Vi tildeler også lisenser for alle nødpeilesendere, unntatt lisens for bruk på land som tildeles av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Telenor Kystradio aktiverer og tildeler også lisens for alle norske maritime Inmarsat terminaler om bord i fartøy.

I følge Lov om elektronisk kommunikasjon og forskrift om konsesjon (lisens) er det påbudt å inneha lisens for maritimt radioutstyr om bord i fartøy. 

Telenor Kystradio utsteder følgende typer maritime radiosertifikater;

SRC og LRC er primært ment for bruk i private fartøyer, mens ROC og GOC er for bruk i yrkesfartøyer. For lystfartøyer over 24 meter og yrkesfartøyer er det Sjøfartsdirektoratet som fastsetter hvilken type radiosertifikat som er obligatorisk.

Internasjonale krav

Det er et internasjonalt krav at maritimt radioutstyr skal betjenes av personer som innehar et sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper til å delta i denne tjenesten. Sertifikatet utstedes til personer som ved bestått prøve har vist å tilfredsstille de krav som er fastsatt for de ulike sertifikattypene. I Norge blir slike sertifikater utstedt av Telenor Kystradio.

Kunnskap

Et radiooperatørsertifikat er bekreftelsen på at du har ervervet deg tilstrekkelige kunnskaper om bruk av utstyr og forståelse av systemer som inngår i Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). ROC og GOC krever deltakelse på kurs, mens LRC og SRC kan oppnås som privatist. Telenor Kystradio anbefaler likevel at kurs gjennomføres før eksamen gjennomføres.

Kontaktinformasjon til Lisens- og Sertifikatenheten

E-post LISENS: lisens@telenor.com

E-post SERTIFIKAT: sertifikat@telenor.com

Tlf: 67 89 32 00

Postadresse:
Telenor Kystradio Lisens- og Sertifikatenheten  
Postboks 800 
1331 Fornebu