Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Kystradio Sør

Kystradio Sør overvåker all maritim nødkommunikasjon langs kysten og ut til territorialgrensene, fra Svenskegrensen i sør til Vega i nord.

Kystradio Sør er samlokalisert med Hovedredningssentralen for Sør-Norge, og radiooperatørene er sentralens ører og stemme i redningsarbeidet til havs.

Kystradio Sør leser også ut sikkerhetsmeldinger for sjøfarende (Maritime Safety Information – MSI) i Sør-Norge. Disse sikkerhetsmeldingene er i hovedsak meteorologiske varsler om kuling og storm, og navigasjonsvarsler om for eksempel defekte fyr og lykter. Meteorologisk institutt distribuerer også Havvarsel for fiskeriflåten over Kystradio Sør og Kystradio sine Nord MF-kanaler.

Kystradio Sør leverer også flere kommersielle tjenester. Den største delen er overføring av radiosamtaler fra fartøy til telefonnettet i Norge og andre land, både fra VHF-båndet og MF-båndet.

Norske kystradiostasjoner formidler legeråd (Medico) til skip som trenger medisinsk assistanse til behandling av syke og skadede personer om bord.
Kystradiostasjonene setter skipet i direkte telefonisk kontakt med vakthavende medicolege, eller formidler forespørselen mellom skip og lege skriftlig.
Det er avtalt 24 timers vakt med leger ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen som kan nåes på kort varsel.
Kystradiostasjonene har til enhver tid oversikt over hvilken lege som er på vakt og hvordan denne kan nåes på telefon, e-post, SMS eller videokonferanse.
Medico-tjenesten er gratis.

Kontakt medicotjenesten 24/7:
Telefon: (+47) 51 68 36 01
Telefon via Inmarsat: Kortkode 32 via Eik
E-postadresse: advice@radiomedico.no
Videokonferanse: advice@radiomedico.no (møte skal være avtalt på forhånd)
Webside: http://www.ncmm.no/medical-advice

Kontakt oss

Tlf:120 / 51 69 00 44
E-post:kystradio.sor@telenor.com
MMSI:00 257 0000
Postadresse:Postboks 13 4097 Sola
Besøksadresse:Flyplassveien 190 4050 Sola