Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Kystradio Nord

Kystradio Nord er samlokalisert med Hovedredningssentralen for Nord-Norge. Stasjonen har ansvar for all maritim radiokommunikasjon langs kysten fra Vega i sør til den russiske grensen i nord.

Stasjonen har utmerket beliggenhet med utsikt over havnen og ut mot Vestfjorden.

Kystradio Nord leser ut sikkerhetsmeldinger for sjøfarende (Maritime Safety Information – MSI) i Nord-Norge. Disse sikkerhetsmeldingene er i hovedsak meteorologiske varsler om kuling og storm, og navigasjonsvarsler om for eksempel defekte fyr og lykter. Meteorologisk institutt distribuerer også Havvarsel for fiskeriflåten over Kystradio Nord og Kystradio Sør sine MF-kanaler.

Stasjonen dekker områdene rundt Jan Mayen og Bjørnøya for radiotelefonsamtaler, værmeldinger og nødtrafikk. Disse radiokanalene fjernstyres fra Bodø radio via satellitt, og stasjonen dekker det meste av Norskehavet like til Grønland, samt det vestlige Barentshavet. Kystradio Nord styrer også alle maritime radioanlegg på Svalbard radio, inkludert Svalbard og Isfjord radio, og stasjonen har dermed ansvaret for store områder i Arktis.

Norske kystradiostasjoner formidler legeråd (Medico) til skip som trenger medisinsk assistanse til behandling av syke og skadede personer om bord.
Kystradiostasjonene setter skipet i direkte telefonisk kontakt med vakthavende medicolege, eller formidler forespørselen mellom skip og lege skriftlig.
Det er avtalt 24 timers vakt med leger ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen som kan nåes på kort varsel.
Kystradiostasjonene har til enhver tid oversikt over hvilken lege som er på vakt og hvordan denne kan nåes på telefon, e-post, SMS eller videokonferanse.
Medico-tjenesten er gratis.

Kontakt medicotjenesten 24/7:
Telefon: (+47) 51 68 36 01
Telefon via Inmarsat: Kortkode 32 via Eik
E-postadresse: advice@radiomedico.no
Videokonferanse: advice@radiomedico.no (møte skal være avtalt på forhånd)
Webside: http://www.ncmm.no/medical-advice

Kontakt oss

Tlf:120 / 75 52 89 25
E-post:kystradio.nord@telenor.com
MMSI:00 257 0000
Postadresse:Postboks 1059 8001 Bodø
Besøksadresse:Torvgata 2 8000 Bodø