Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Tjenester utført ved Norske kystradiostasjoner

Kystradiostasjonene utfører en rekke tjenester for fartøyer. Ta kontakt med oss hvis du ønsker å vite mer.

Tjenester utført ved norske kystradiostasjoner

 

• Vakthold på de internasjonale nødfrekvensene
• Utlesing av navigasjonsmeldinger på VHF/MF
• Utlesning storm og kulingvarsler VHF/MF
• Utlesning lokal værmelding på VHF
• Mottak av Arrival Notification
• Mottak av Reporting Point
• Mottak av Safe Sea Net (SSN)
• Mottak av los bestillinger fra Skip (SSN)
• Mottak av Medico via satelitt, telefon, e-post, videkonferanse og VHF/MF
• Mottak av Shipsletter (SLT/Telegram)
• Mottak av SMS til skip
• Opplysningstjeneste
• Setter opp telefonsamtaler fra skip/land
• Setter opp telefonsamtaler fra land/skip
• Setter opp telefonsamtaler fra skip/skip
• Formidling av samtale over utenlandske kystradiostasjoner
• Lyttevakt for lostjenesten VHF kanal 16
• Alarmmottak for enkelte rederiers beredskapstelefoner
• Meld fra hvor du drar tjenesten.

Norske kystradiostasjoner formidler legeråd (Medico) til skip som trenger medisinsk assistanse til behandling av syke og skadede personer om bord.
Kystradiostasjonene setter skipet i direkte telefonisk kontakt med vakthavende medico-lege, eller formidler forespørselen mellom skip og lege skriftlig.
Det er avtalt 24 timers vakt med leger ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen som kan nåes på kort varsel.
Kystradiostasjonene har til enhver tid oversikt over hvilken lege som er på vakt og hvordan denne kan nåes på telefon, e-post, SMS eller videokonferanse.
Medico-tjenesten er gratis.

Takster for radiotrafikk

Kontakt medicotjenesten 24/7:
Telefon: (+47) 51 68 36 01
Telefon via Inmarsat: Kortkode 32 via Eik
E-postadresse: advice@radiomedico.no
Webside: http://www.ncmm.no/medical-advice