Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Kystradiostasjonene

Kystradiostasjonene er tilgjengelig 24/7/365 for alle som ferdes på sjøen, og yter service, assistanse og bistand ved nød til både lystbåter og yrkesfartøyer.

Kystradiostasjonene er den største enheten innen Telenor Kystradio, med to døgnbemannede stasjoner – Kystradio Nord og Kystradio Sør.

Kystradiostasjonene ivaretar en av Telenor sine mange samfunnspålagte oppgaver, og er en del av Redningstjenesten i Norge. Redningstjenestens behov for radiokommunikasjon over kystradioene leveres av Telenor og drives i kombinasjon med den kommersielle delen av kystradiotjenesten. Den høyest prioriterte oppgaven innenfor dette er å være bindeleddet mellom fartøyet i nød og Hovedredningssentralene.

Våre kystradiostasjoner skal ivareta oppgaver som: