Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Hvordan var sommeren på kystradiostasjonene vedrørende nød- og assistansehåndtering?

Somrene er uten tvil den mest hektiske perioden for kystradiostasjonene, sommeren 2017 intet unntak.

Generelt kan det sies at juni var relativt rolig, men juli mer hektisk. August var tilsvarende 2016. Totalt har anntall assistanser økt sammenliknet med 2016, men det gledelige er at antall SAR-oppdrag har gått ned. Det er veldig mange som ønsker hjelp, men antall "alvorlige assistanser" og nødsituasjoner har det vært noe mindre av sammenliknet med 2016.

 

juni, juli og august 2015 2016

2017

Antall assistanser; 2875 3680

4224

 

Hva er så de typiske problemene som oppstår? Vel, for sommermånedene er tallene slik;

Visste du at det er et tett operativt samarbeid mellom Telenor Kystradio og Redningsselskapet - RS? Det er faktisk slik at kystradiostasjonene besvarer RS sin servicetelefon 02016, og i sommer 2018 vil det være representant fra RS til stede på kystradiostasjonene for å få til enda tettere samarbeid og koordinering - for ditt beste! I sommermånedene 2017 var det 3415 henvendelser via 02016, hvorav 2740 av dette resulteterte i skyøteoppdrag for RS. Dette er en økning fra 2016.

Telenor Kystradio representerer sammen med Redningsselskapet den viktigste faktoren for din sikkerhet til sjøs, og er begge en fundamental del av kystberedskapen både for yrkes- og fritidsbåter. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at alle sjøfarende har skaffet seg kompetanse om hvordan varsle om nød- og assistansesituasjoner til sjøs gjennom å ta SRC/VHF-sertifikatet, tegne lisens slik at nøddata er registrert hos Telenor Kystradio, samt bli totalmedlem i RS. Det er godt sjømannskap å skaffe seg den kompetanse som er nødvendig for din og dines trygghet til sjøs!

Våre råd er;

  • Bruk VHF-radioen jevnlig når du er på sjøen
  • Kall opp kystradioen jevnlig. Benytt deg av kystradiostasjonens tjenester. De er til for deg.
  • Ikke vær redd for å si noe feil. Det er viktigere at du bruker VHF-radioen enn at du ikke alltid følger taleprosedyrene.
  • Bli kjent med VHF-radioen og vedlikehold kunnskapene ved å bruke radioen.
  • Lær opp de andre i båten, i bruk av VHF-radioen.
  • Vedlikehold VHF-radioanlegget jenvlig.
  • Husk lytteplikten!

Gjør du ovennevnte, vil du holde kunnskapen ved like og ha mye større glede av VHF-radioen din. Du vil være godt kjent med radioen i tilfelle behov for assistanse eller i en eventuell nødsituasjon.

25.01.2018
Årets båtkommune

Vil hedre gode kystkommuner og deler ut prisen «Årets båtkommune» Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker økt fokus på hva kommunene gjør for å tilrettelegge for båtlivet, og deler ut prisen for «Årets båtkommune» andre året på rad.

23.11.2017
Fra fem til to kystradiostasjoner

Fra januar 2018 vil Telenor Kystradio gå fra fem til to topp moderne kystradiostasjoner. Hva innebærer dette for deg som bruker av Telenor Kystradio?

21.06.2017
SART

Vet du hva AIS SART og RADAR SART er?

21.06.2017
EPIRB

Har du EPIRB om bord?

21.06.2017
Global Maritime and Distress Safety System

Hørt om GMDSS før? Har du VHF-radio om bord, inngår du i GMDSS.

21.06.2017
Fiskebåt i nød....

Når det drar seg til i en nødsituasjon går ting fort, og tiden er knapp. Sjekk denne videoen.

21.06.2017
Dramatisk i serien Deadliest Catch

En serie som omhandler krabbefiskere i arktiske strøk, heter Deadliest Catch. I de røffe omgivelsene kan det dra seg ekstra hardt til.

21.06.2017
Når du ringer 02016

Redningsselskapets servicetelefon er 02016, men vet du hvem du kommer til da?