Produktet ble lagt til i handlekurven din.

Søknad om aktivering av Inmarsat terminal

Telenor Kystradio er autorisert av Inmarsat som Point of Service Activation (PSA).

Dette innebærer at vi tildeler numre og aktiverer tradisjonelle Inmarsat satellitterminaler. Den viktigste typen/standarden her er C-terminaler som det er krav til bruk av i GMDSS-området A3, men det omfatter også B-, M-, Mini-M og Fleet terminaler. Av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er Telenor Kystradio gitt enerett til aktivering av norske maritime Inmarsat-terminaler, men kan også foreta aktiveringer for en rekke andre land.

PSA service 24 timer i døgnet året rundt

Bodø radio yter PSA service 24 timer i døgnet året rundt. For å kontakte oss utenom norsk kontortid kan e-post psa1330@telenor.com eller telefon +47 75 52 89 25 benyttes.

Aktivering av INMARSAT-terminal (det betales for hver terminal) ..................... kr 1.803,–

Har du spørsmål knyttet til Inmarsat aktiveringen, kan du ringe +47 75 52 89 25 (Bodø Radio)

Søknadsskjema for aktivering av Inmarsat terminal sendes til

psa1330@telenor.com

Søknadsskjema