Produktet ble lagt til i handlekurven din.

ROC/GOC

Sertifikatet er gyldig for betjening av alle typer GMDSS radioutstyr i radiodekningsområdene A1, A2, A3 og A4. Sertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

General Operator Certificate (GOC) 

GOC-eksamen er todelt og består av en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen.

Eksamenstilbydere

GOC skoler

Restricted Operator’s Certificate (ROC)

Sertifikatet er bare gyldig for betjening av det GMDSS radioutstyr som er påbudt om bord i fartøy med radioutstyr for dekningsområdet A1. Sertifikatet er gyldig i fem år fra utstedelsesdato.

Eksamen

ROC-eksamen er todelt og består av en skriftlig og en praktisk / muntlig eksamen.
Personer må være fylt 18 år før ROC-sertifikat kan utstedes
Kurstid: 51 timer eksklusive skriftlig og praktisk/muntlig eksamen.
Varighet: GMDSS-sertifikatene ROC og GOC må fornyes hvert femte år.
Bortkommet eller stjålet radiooperatørsertifikat kan etter søknad bli erstattet med et duplikat.

Personer som kan dokumentere/godtgjøre at de har lese- og skrivevansker, har rett til å få 25% ekstra tid til besvarelse på skriftlig eksamen. 

Eksamenstilbydere

ROC skoler

Sjøfartsdirektoratet har laget en egen sak knyttet til usikkerhet omkring hvilke krav som gjelder for sjøfolk som skal betjene radioutstyr om bord på mindre lasteskip:

Se informasjon fra Sjøfartsdirektoratet